İNAM  ATANIN (ASİF ATANIN)  
    
  MÜTLƏQƏ  İNAM  OCAĞI

   İNSANLAŞIN, İNSANLAŞDIRIN!

  MÜTLƏQİMİZ,  MÜQƏDDƏSİMİZ,  PEYĞƏMBƏRİMİZ  İNAM  ATAYA  ALİ  SƏCDƏYLƏ! 
 
KUTSAL KİTABLAR
1.MÜTLƏQƏ   İNAM

2.MÜTLƏQLƏŞMƏK -
VAR OLMAQ

3.GÖRMƏK  İNSANİLİYİ
4.FƏLSƏFƏNİN TƏMƏLİ
5.KUTSAL  QURUCULUQ
6.İÇDƏN  YARANMA
7. HÜQUQDAN  HAQQA
8.ÖZÜLLƏR  ÖZÜLÜ
9.YOLLAŞAN  AQİBƏT
10.YETMƏLİ  OLDUĞUNUZ
 
Kutsal Onluq
 
 
 

OCAQ   TV

HƏR  GÜN  EFİRDƏYİK

 

2 İnam günü,Söngü ayı 37-cı il. (2.8.2015)


İnam ATA

Sənədli filmin bədiiliyi

ardını oxu


2 İnam günü,Söngü ayı 37-cı il. (2.8.2015)


“Kino – bədiiyyatın plastika, yəni canlı ifadə səviyyəsində təsdiqidir”

ardını oxu


1İstək günü,Söngü ayı 37-cı il. (1.8.2015)

Ocaq günsırası ilə Söngü (avqust) ayı gəldi

Söngü (avqust) – yayın qürub etməsi, sona yaxınlaşması – odun, şölənin payız qüssələri ilə əvəzlənməyə doğru gedişidir. Ocaq Günsırası təbiət və İnsanın Mahiyyəti üstə yaranıb: aylar təbiət üstə, günlər hal üstə.


1İstək günü,Söngü ayı 37-cı il. (1.8.2015)

İnam ATA

Dil Ruhaniliyi

ardını oxu


1İstək günü,Söngü ayı 37-cı il. (1.8.2015)


Surxay Qocayev

Ana dilim

ardını oxu


1İstək günü,Söngü ayı 37-cı il. (1.8.2015)

İşıqlı ATALI
Mütləqə İnam Ocağının Yükümlüsü

Qəhrəman Dilimiz

ardını oxu


1İstək günü,Söngü ayı 37-cı il. (1.8.2015)


İnam ATA (Asif Ata)

İnsanlaşın, dərinləşin...

ardını oxu


18 İstək günü,Od ayı 37-cı il. (18.7.2015)İnam Ata (Asif Ata) ilə Ruhani Təmas

Dil Ruhaniliyi

ardını oxu


7 Gözləək günü,Od ayı 37-cı il. (7.7.2015)

İnam ATA (Asif Ata)

FƏRDİLİK – XUDBİNLİK

ardını oxu


2 Uyum günü,Od ayı 37-cı il. (2.7.2015)


İnam ATA (Asif Ata)

Hünər üstə köklənmək

ardını oxu


2 Uyum günü,Od ayı 37-cı il. (2.7.2015)

Ocağın Od (iyul) ayı gəldi

ardını oxu


27 İstək günü, Közərti ayı 37-cı il. (27.6.2015)


Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və milli ordu quruculuğu

ardını oxu


27 İstək günü, Közərti ayı 37-cı il. (27.6.2015)«Hərbçi – öz Vətənini qoruyandır»

ardını oxu


26 Qismət günü, Közərti ayı 37-cı il. (26.6.2015)Asif Ata Ocağının insançı soraqları

ardını oxu


26 Qismət günü, Közərti ayı 37-cı il. (26.6.2015)“Hüseyn Cavidə ironiyaçılıq - özümlüyündən ayrılmağın sübutudur”

ardını oxu


13 İstək günü, Közərti ayı 37-cı il. (13.6.2015)


İşıqlı Atalı “Xəlqilik” Bayramı münasibətilə Ulusumuzu Kutlayıb

ardını oxu

Yazı arxivi
 
HAQQIMIZDA
 
 
FƏLSƏFİ-BƏDİİ TƏNQİD

BAŞQA ƏSƏRLƏR

 
AYDINLARIMIZ ATA HAQDA

Rüstəm KAMAL
Asif Ata öz baxışlarını inanca çevirə bildi

Paşa QƏLBİNUR
“Asif Ata başdan-başa nur idi, işıq idi”

Aydın Kazımzadə
Asif Ata dünyaya bir naxış idi...

Mahir BAYRAM
Albert Eynşteyn və Asif Ata


Səhifənin başına qayıt
 
© Mütləqə İnam Ocağının rəsmi saytı. 2008-ci ilin iyun ayından fəaliyyət göstərir.