İNAM  ATANIN (ASİF ATANIN)  
    
  MÜTLƏQƏ  İNAM  OCAĞI

   İNSANLAŞIN, İNSANLAŞDIRIN!

  MÜTLƏQİMİZ,  MÜQƏDDƏSİMİZ,  PEYĞƏMBƏRİMİZ  İNAM  ATAYA  ALİ  SƏCDƏYLƏ! 
 
KUTSAL KİTABLAR
1.MÜTLƏQƏ   İNAM

2.MÜTLƏQLƏŞMƏK -
VAR OLMAQ

3.GÖRMƏK  İNSANİLİYİ
4.FƏLSƏFƏNİN TƏMƏLİ
5.KUTSAL  QURUCULUQ
6.İÇDƏN  YARANMA
7. HÜQUQDAN  HAQQA
8.ÖZÜLLƏR  ÖZÜLÜ
9.YOLLAŞAN  AQİBƏT
10.YETMƏLİ  OLDUĞUNUZ
 
Kutsal Onluq
 
 
 

OCAQ   TV

ASİF ATA - 80


6 Gözlək günü, Ata ayı 37-cı il. (6.10.2015)

İşıqlı Atalı
Mütləqə İnam Ocağının Yükümlüsü

İnsan məktəbdə yetişməli, tərbiyələnməli və xalq olmalıdır

ardını oxu


6 Gözlək günü, Ata ayı 37-cı il. (6.10.2015)

Dilavər Əzimli

Asif Atanı həmişə qalib gördüm

ardını oxu


4 İnam günü, Ata ayı 37-cı il. (4.10.2015)


AYB-nin Natəvan klubunda Asif Atanın 80 illik yubileyi qeyd ediləcək

ardını oxu


4 İnam günü, Ata ayı 37-cı il. (4.10.2015)

Məhərrəm Şəmkirli

Mən mübarizə, vuruş üçün gəldim bu dünyaya

ardını oxu


3 İstək günü, Ata ayı 37-cı il. (3.10.2015)

Araz Əhmədoğlu

Asif Atanı ağırlamaq...

ardını oxu


3 İstək günü, Ata ayı 37-cı il. (3.10.2015)


İNAM ATA (ASİF ATA)

Kəndliyim

ardını oxu


3 İstək günü, Ata ayı 37-cı il. (3.10.2015)


Mahmudəli Çöhrəqanlı İnam Ata (Asif Ata) haqqında

ardını oxu


3 İstək günü, Ata ayı 37-cı il. (3.10.2015)


Ocağın Solğun ayı gəldi

ardını oxu


27 İnam günü, Ata ayı 37-cı il. (27.9.2015)


Rafiq TURABXANOĞLU

Həmişə Atayla fəxr eləmişəm

ardını oxu


26 İstək günü, Ata ayı 37-cı il. (26.9.2015)

Nizami Tağısoy
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

Asif Ata – türkün bənzərsiz filosofu

ardını oxu


25 Bölək günü, Ata ayı 37-cı il. (25.9.2015)Aydınlarımız Ata haqqında

ardını oxu


24 Dözüm günü, Ata ayı 37-cı il. (24.9.2015)

Paşa QƏLBİNUR

“Asif Ata başdan-başa nur idi, işıq idi”

ardını oxu


24 Dözüm günü, Ata ayı 37-cı il. (24.9.2015)


İNAM ATA

ÖMRÜM – GÜNÜM

ardını oxu


12 İstək günü, Ata ayı 37-cı il. (12.9.2015)

İnam Ata (Asif Ata) Şərqilik Mərasimi üstə Mütləqlə Təmas

Ruhaniyyat İşığı. Müqəddəslik İşığı. İnam İşığı. İdrak İşığı. Mənəviyyat İşığı. İradə İşığı. Vəhy İşığı. Vəcd İşığı. Şərq! Sənə çatmalıyam!


12 İstək günü, Ata ayı 37-cı il. (12.9.2015)


İnam Ata (Asif Ata)

ŞƏRQ–QƏRB

ardını oxu

Yazı arxivi
 
HAQQIMIZDA
 
 
FƏLSƏFİ-BƏDİİ TƏNQİD

BAŞQA ƏSƏRLƏR

 
AYDINLARIMIZ ATA HAQDA

Rüstəm KAMAL
Asif Ata öz baxışlarını inanca çevirə bildi

Paşa QƏLBİNUR
“Asif Ata başdan-başa nur idi, işıq idi”

Aydın Kazımzadə
Asif Ata dünyaya bir naxış idi...

Mahir BAYRAM
Albert Eynşteyn və Asif Ata


Səhifənin başına qayıt
 
© Mütləqə İnam Ocağının rəsmi saytı. 2008-ci ilin iyun ayından fəaliyyət göstərir.