İNAM  ATANIN (ASİF ATANIN)  
    
  MÜTLƏQƏ  İNAM  OCAĞI

   İNSANLAŞIN, İNSANLAŞDIRIN!

  MÜTLƏQİMİZ,  MÜQƏDDƏSİMİZ,  PEYĞƏMBƏRİMİZ  İNAM  ATAYA  ALİ  SƏCDƏYLƏ! 
 
KUTSAL KİTABLAR
1.MÜTLƏQƏ   İNAM

2.MÜTLƏQLƏŞMƏK -
VAR OLMAQ

3.GÖRMƏK  İNSANİLİYİ
4.FƏLSƏFƏNİN TƏMƏLİ
5.KUTSAL  QURUCULUQ
6.İÇDƏN  YARANMA
7. HÜQUQDAN  HAQQA
8.ÖZÜLLƏR  ÖZÜLÜ
9.YOLLAŞAN  AQİBƏT
10.YETMƏLİ  OLDUĞUNUZ
 
Kutsal Onluq
 
 
 

OCAQ   TV

HƏR  GÜN  EFİRDƏYİK


23 İnam günü,Söngü ayı 37-cı il. (23.8.2015)


İnam Ata (Asif Ata)

Həyat-Sənət-İnsan

ardını oxu


23 İnam günü,Söngü ayı 37-cı il. (23.8.2015)

İşıqlı Atalı
Mütləqə İnam Ocağının Yükümlüsü

Çaldıran savaşı bütün Türklər üçün dərsdir

ardını oxu


2 İnam günü,Söngü ayı 37-cı il. (2.8.2015)


İnam ATA

Sənədli filmin bədiiliyi

ardını oxu


2 İnam günü,Söngü ayı 37-cı il. (2.8.2015)


“Kino – bədiiyyatın plastika, yəni canlı ifadə səviyyəsində təsdiqidir”

ardını oxu


1İstək günü,Söngü ayı 37-cı il. (1.8.2015)

Ocaq günsırası ilə Söngü (avqust) ayı gəldi

Söngü (avqust) – yayın qürub etməsi, sona yaxınlaşması – odun, şölənin payız qüssələri ilə əvəzlənməyə doğru gedişidir. Ocaq Günsırası təbiət və İnsanın Mahiyyəti üstə yaranıb: aylar təbiət üstə, günlər hal üstə.


1İstək günü,Söngü ayı 37-cı il. (1.8.2015)

İnam ATA

Dil Ruhaniliyi

ardını oxu


1İstək günü,Söngü ayı 37-cı il. (1.8.2015)


Surxay Qocayev

Ana dilim

ardını oxu


1İstək günü,Söngü ayı 37-cı il. (1.8.2015)

İşıqlı ATALI
Mütləqə İnam Ocağının Yükümlüsü

Qəhrəman Dilimiz

ardını oxu


1İstək günü,Söngü ayı 37-cı il. (1.8.2015)


İnam ATA (Asif Ata)

İnsanlaşın, dərinləşin...

ardını oxu


18 İstək günü,Od ayı 37-cı il. (18.7.2015)İnam Ata (Asif Ata) ilə Ruhani Təmas

Dil Ruhaniliyi

ardını oxu


7 Gözləək günü,Od ayı 37-cı il. (7.7.2015)

İnam ATA (Asif Ata)

FƏRDİLİK – XUDBİNLİK

ardını oxu


2 Uyum günü,Od ayı 37-cı il. (2.7.2015)


İnam ATA (Asif Ata)

Hünər üstə köklənmək

ardını oxu


2 Uyum günü,Od ayı 37-cı il. (2.7.2015)

Ocağın Od (iyul) ayı gəldi

ardını oxu

Yazı arxivi
 
HAQQIMIZDA
 
 
FƏLSƏFİ-BƏDİİ TƏNQİD

BAŞQA ƏSƏRLƏR

 
AYDINLARIMIZ ATA HAQDA

Rüstəm KAMAL
Asif Ata öz baxışlarını inanca çevirə bildi

Paşa QƏLBİNUR
“Asif Ata başdan-başa nur idi, işıq idi”

Aydın Kazımzadə
Asif Ata dünyaya bir naxış idi...

Mahir BAYRAM
Albert Eynşteyn və Asif Ata


Səhifənin başına qayıt
 
© Mütləqə İnam Ocağının rəsmi saytı. 2008-ci ilin iyun ayından fəaliyyət göstərir.